Dutch press release (English translation below)

Boeken uit Bath verrijken collectie bibliotheek

Op 11 oktober heeft Erna Winters, directeur ABC Huis (fusie Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard) boeken uit Bath ontvangen van Dick Jan Braaij, voorzitter Alkmaars Uitwisselings Comité. In het voorjaar ontving het Alkmaars Uitwisselings Comité een delegatie uit Bath. Bath is een zusterstad van Alkmaar en het bezoek was in het kader van de 75-jarige stedenband tussen Alkmaar en Bath. De voorzitter van de zustervereniging nam als geschenk een aantal boeken over Bath mee met het verzoek om deze boeken aan de bibliotheek te schenken. Erna Winters wilde graag aan het verzoek voldoen om de boeken in de collectie op te nemen. En op deze manier meer bekendheid te geven aan de stad Bath. Erna Winters: ‘deze bijzondere vriendschapsband tussen Alkmaar en Bath toont juist ook in deze tijd aan dat je over grenzen heen elkaar kunt helpen’.

Zusterstad Bath

De band met Bath is tijdens en vlak na de oorlog ontstaan doordat een Joodse Alkmaarse vluchteling, Eli Prins, in Bath terecht kwam. Met de plaatselijke rotaryclub zette hij zich in om geld in te zamelen voor de noodlijdende Alkmaarders. Naast kleding en voedsel is er destijds ook een collectie boeken aan de bibliotheek overhandigd. Deze boeken zijn niet meer beschikbaar in de collectie. De boeken die nu overhandigd zijn worden opgenomen in de collectie. Er kan zo meer bekendheid gegeven worden aan de stad Bath en haar zusterband met Alkmaar.

English translation

Books from Bath enrich library collection

On 11 October, Erna Winters, director of ABC Huis (Artiance and Kennemerwaard Library) received books about Bath from Dick Jan Braaij, chairman of the Alkmaar Exchange Committee (AUC). In the spring, the Alkmaar Exchange Committee received a delegation from Bath. Bath is the twin city of Alkmaar and the visit was in the context of the 75-year twinning between Alkmaar and Bath. The chairman of the twinning association gave several books about Bath, as a gift, with the request that these books be donated to the library. Erna Winters was happy to accept the request to include the books in the collection. This way the city of Bath will get better known. Erna Winters: ‘This special bond of friendship between Alkmaar and Bath shows that you can help each other across borders, especially in these times’.

Twinning City Bath

The bond with Bath arose during and just after the war because of a Jewish refugee from Alkmaar, Eli Prins, who ended up in Bath. He worked with the local rotary club to raise money for the ailing people of Alkmaar. In addition to clothing and food, a collection of books was also handed over to the library at the time. These books are no longer available in the collection. The books that have now been handed over will be included in the collection. In this way more publicity can be given to the city of Bath and the twinning relationship with Alkmaar.